DSC_0749
Data Science Talk @Riinvest

“Në një kohë kur të dhënat janë të përmasave dhe kompleksitetit të paprecedent, të gjithë sektorët në shoqëri ballafaqohen me sfida dhe mundësi. Kompanitë, qeveritë dhe akademia varen nga vendimmarrja e bazuar në të dhëna, duke rritur kështu nevojën për ekspertë të kësaj fushe “James Abdey.